English Deutsch Welsh

CROESO I GYMDEITHAS CAERDYDD-STUTTGART
The Sefydlwyd Cymdeithas Caerdydd-Stuttgart yn 2007 drwy uno’r hen Gymdeithas Caerdydd-Stuttgart a’r hen Deutsche Gesellschaft. Fe ail-enwyd y gymdeithas newydd yn Gymdeithas Caerdydd-Stuttgart yn 2009.


Mae gan Gymdeithas Caerdydd-Stuttgart ddau amcan sef hybu’r cysylltiadau rhwng Caerdydd a Stuttgart, a hybu diddordeb yn y gwledydd Almaeneg eu hiaith i gyd

Mae aelodaeth yn agored i bawb sydd yn cyd-fynd â’r amcanion hyn.

Arglwydd Faer Caerdydd a’r Oberbürgermeister von Stuttgart ydyw noddwyr y Gymdeithas.

Byddwn ni’n cyfarfod unwaith y mis yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Cynhelir ein cyfarfodydd i gyd yn Almaeneg. Bydd croeso i ymwelwyr bob amser.


I gael gwybod am ein rhaglen flynyddol: cliciwch yma


Am ddigwyddiadau i ddod:cliciwch yma


Am luniau o ddigwyddiadau diweddar: cliciwch yma


Hefyd, yr ydym wedi cychwyn Gwobr Caerdydd-Stuttgart i Ysgolion am y traethawd gorau yn Almaeneg.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.


Mae Cymdeithas Caerdydd-Stuttgart yn cefnogi mentr Think German a sefydlwyd gan lysgenadaethau’r gwledydd Almaeneg i hybu a chefnogi’r Almaeneg yn ysgolion gwledydd Prydain.

Mae mwy wybodaeth ar gael ar www.thinkgerman.org.uk


I gael gwybod am ddigwyddiadau’r Swisiaid yng Nghymru cliciwch yma


Cysylltiadau:

Llysgenhadaeth yr Almaen: www.london.diplo.de

Llysgenhadaeth Awstria: www.bmeia.gv.at/en/embassy/london.html

Llysgenhadaeth y Swistir: www.eda.admin.ch/london


Austrian Cultural Forum: www.acflondon.org